Terms of Purchase

Niniejsze Warunki Zakupu („Warunki Zakupu”) regulują zakupy produktów i usług dostępnych za pośrednictwem http://www.blissfulnjoy.com („Strony Firmy” lub „Strony”). Strony Firmy są prowadzone przez Peak Spirit Limited. („Firma”). Użytkowanie Stron Firmy oraz niniejsze warunki są również regulowane przez Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności, które są niniejszym włączone przez odniesienie.


PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI ZAKUPU, WRAZ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI ORAZ INNYMI POLITYKAMI LUB UMOWAMI WSKAZANYMI W NINIEJSZYCH WARUNKACH ZAKUPU, PRZED DOKONANIEM ZAKUPÓW LUB KORZYSTANIEM Z PRODUKTÓW LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY. DOKONUJĄC ZAKUPÓW LUB KORZYSTAJĄC Z PRODUKTÓW LUB USŁUG ZA POŚREDNICTWEM STRON FIRMY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA TE WARUNKI ZAKUPU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, NA UMOWĘ ARBITRAŻOWĄ I ZAPRZESTANIE DZIAŁANIA GRUPOWEGO OPISANE W SEKCJI ROZWIĄZYWANIE SPORÓW PONIŻEJ.


OGÓLNE


Te Warunki Zakupu zostały wykonane i dostarczone przez Ciebie i stanowią ważną i wiążącą umowę między Tobą a Firmą, wykonalną przeciwko Tobie zgodnie z ich warunkami. Oświadczasz, że jesteś (1) w wieku co najmniej 18 lat, (2) w wieku legalnym do zawarcia wiążącej umowy, i (3) nie jesteś osobą wykluczoną z otrzymywania usług na mocy jakichkolwiek obowiązujących praw, przepisów lub regulacji.


Zamówienia i użytkowanie produktów oraz usług dostępnych za pośrednictwem Stron Firmy, musisz realizować w ścisłym zgodzie z tymi Warunkami Zakupu oraz wszystkimi obowiązującymi prawami, przepisami i regulacjami (łącznie „Prawa”). Jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw w zakresie Twojego zakupu, w tym wszystkich obowiązujących praw w jurysdykcji, do której wysyłane są produkty. Wszystkie rozmowy telefoniczne, e-maile i inne komunikaty między Tobą a Firmą mogą być nagrywane.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Kopia Polityki Prywatności, która ma zastosowanie do zbierania, używania, ujawniania i innego przetwarzania informacji osobistych przez Firmę, znajduje się na http://www.blissfulnjoy.com. Wyrażasz zgodę na wszelkie informacje osobiste, które możemy uzyskać o Tobie (za pośrednictwem Stron Firmy, pocztą elektroniczną, telefonem lub innymi środkami) będą zbierane, przechowywane i w inny sposób przetwarzane zgodnie z warunkami Polityki Prywatności. Firma może od czasu do czasu aktualizować swoją Politykę Prywatności, według własnego uznania. Jakiekolwiek zmiany w naszej Polityce Prywatności zostaną opublikowane na http://www.blissfulnjoy.com. Kontynuowanie korzystania ze Stron po jakichkolwiek zmianach w Polityce Prywatności oznacza akceptację tych zmian.


ZAKUPY


Przetwarzanie Zamówień


Firma może według własnego uznania zdecydować o nieprzetworzeniu lub anulowaniu Twojego zamówienia w określonych sytuacjach. Może to nastąpić, na przykład, gdy produkt lub usługa, którą chcesz kupić, nie jest dostępna lub została błędnie wyceniona, podejrzewamy, że prośba jest oszukańcza, lub w innych okolicznościach, które Firma uzna za stosowne według własnego uznania. Firma także zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podejmowania kroków w celu weryfikacji Twojej tożsamości w celu przetworzenia zamówienia. Firma nie będzie pobierać opłat lub zwróci opłaty za zamówienia, które nie zostały przetworzone lub zostały anulowane. Bez ograniczenia powyższego, Firma zastrzega sobie prawo do: (i) odwołania każdej zadeklarowanej oferty; (ii) korekty jakichkolwiek błędów, nieścisłości lub pominięć; oraz (iii) dokonania zmian cen, treści, ofert promocyjnych, opisów produktów lub specyfikacji, lub innych informacji bez obowiązku wydawania jakiegokolwiek powiadomienia o takich zmianach (włączając po złożeniu zamówienia, przyjęciu zamówienia, wysłaniu lub odbiorze, z wyjątkiem przypadków zakazanych przez prawo).


Opisy Produktów i Usług


Firma stara się zapewnić dokładne opisy produktów i usług na Stronach Firmy. Firma jednak nie gwarantuje, że opisy są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów. Jeśli produkt lub usługa oferowana na Stronach Firmy nie jest zgodna z opisem, jedynym Twoim rozwiązaniem jest zwrot przedmiotu, zgodnie z określonymi w tych Warunkach Zakupu.

Strony Firmy mogą oferować funkcję szybkiego podglądu dla różnych produktów. Funkcja ta pozwala na przeglądanie informacji o cenie produktu i dodanie produktu do koszyka bez otwierania strony produktu. Funkcja szybkiego podglądu oraz funkcja "dodaj do koszyka" są oferowane wyłącznie dla Twojej wygody. Na stronie produktu znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o produkcie, jego źródle, funkcjach i cenie.


Informacje o Cenach


Firma stara się zapewnić dokładne informacje o cenach dotyczące produktów i usług dostępnych na Stronach Firmy. Nie możemy jednak ubezpieczyć się przed błędami cenowymi. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do nieprzetwarzania lub anulowania wszelkich zamówień złożonych na produkt lub usługę, których cena została błędnie opublikowana na stronie w wyniku błędu. Jeśli do tego dojdzie, Firma powiadomi Cię e-mailem. Ponadto Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do korygowania każdego błędu w podanej pełnej cenie detalicznej.


Dostępność Produktów i Usług


Strony Firmy mogą zawierać informacje dotyczące dostępności towarów. Informacje te można wykorzystać do oszacowania prawdopodobieństwa, że przedmiot zostanie wysłany natychmiast po złożeniu zamówienia. Szacowany termin dostawy do adresu docelowego przedmiotu to około 30 dni lub mniej po pomyślnym dokonaniu płatności, może ulec zmianie ze względu na brak przedmiotu, złe warunki pogodowe, czas tranzytu przewoźnika, adres docelowy itp. Niestety, Firma nie może zagwarantować, że przedmiot oznaczony jako „w magazynie” faktycznie zostanie wysłany od razu, ponieważ stan magazynowy może znacząco się zmieniać z dnia na dzień. W rzadkich przypadkach produkt lub usługa może być dostępna w magazynie, gdy klient składa zamówienie, i wyprzedana do czasu, gdy Firma próbuje przetworzyć zamówienie. W takim przypadku Firma powiadomi Cię e-mailem. Oferty usług, które są niedostępne, zazwyczaj nie są już dostępne. Jeśli Firma stwierdzi, że produkt lub usługa, którą chcesz kupić, nie jest już dostępna, przedmiot zostanie anulowany z Twojego zamówienia. Firma powiadomi Cię e-mailem i usunie przedmiot ze Stron Firmy.


Specyficzne Dodatkowe Zastrzeżenia i Obowiązki


Oprócz ogólnych zastrzeżeń w Warunkach Użytkowania dla produktów i usług zakupionych za pośrednictwem Strony, produkty i usługi zakupione na Stronie: (a) mogą nie obejmować żadnych gwarancji producenta, nawet jeśli dany produkt lub usługa jest dostępna gdzie indziej z jedną; (b) mogą nie obejmować żadnych opcji obsługi lub wsparcia; (c) mogą nie posiadać instrukcji obsługi, instrukcji lub ostrzeżeń bezpieczeństwa w Twoim rodzimym języku lub w językach niektórych krajów docelowych; (d) mogą nie być zaprojektowane zgodnie ze standardami, specyfikacjami i wymogami etykietowania Twojej jurysdykcji; oraz (e) mogą nie być zgodne z napięciem i innymi standardami elektrycznymi Twojej jurysdykcji (co może wymagać użycia adaptera lub konwertera). Twoją odpowiedzialnością jest, i niniejszym zgadzasz się, zbadać produkt, aby upewnić się, że spełnia Twoje potrzeby i że może być legalnie importowany do Twojej jurysdykcji.


Podatki


Jesteś odpowiedzialny za wszelkie podatki, cła celne i opłaty pobierane przez jurysdykcję, do której wysyłane są produkty, w tym, ale nie ograniczając się do, wszelkich podatków od sprzedaży lub użytkowania, podatków od wartości dodanej lub taryf.